مشاغل جو
مشاغل جو

طرح برنزی

T 800.000 سالانه
 • تبلیغ پست شما در اینستاگرام
 • تولید محتوا و امکان ویرایش آگهی در صورت لزوم
 • امکان جستجو در گوگل
 • امکان درج تصاویر و عکس 5 عدد
 • امکان درج ویدئو 3 عدد

طرح نارنجی

T 1.200.000 سالانه
 • تبلیغ پست شما در اینستاگرام
 • تولید محتوا و امکان ویرایش آگهی
 • امکان جستجو در گوگل
 • امکان درج تصاویر و عکس بالای 10 عدد
 • امکان درج ویدئو و فیلم 5 عدد
 • درج کلمات کلیدی بیشتر
پیشنهاد ما

طرح نقره ای

T 1.800.000 سالانه
 • تبلیغ پست شما در اینستاگرام
 • تولید محتوا و امکان ویرایش آگهی
 • امکان جستجو در گوگل
 • امکان درج تصاویر و عکس بالای 20 عدد
 • امکان درج ویدئو و فیلم 5 عدد
 • درج کلمات کلیدی بیشتر
پیشنهاد ما

طرح ویژه طلایی

T 2.500.000 سالانه
 • تبلیغ پست شما در اینستاگرام
 • تولید محتوا و امکان ویرایش آگهی
 • درج کلمات کلیدی بیشتر
 • امکان جستجو در گوگل
 • امکان درج تصویر بالای 25 عدد
 • امکان درج ویدئو 8 عدد
پیشنهاد ویژه